Kontakt

Formularz kontaktowy

Prosimy o wypełnienie formularza (pola oznaczone * są obowiązkowe).

Proszę czekać, trwa zapisywanie formularza.

Clear Channel Poland Sp. z o.o. jest wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000039559, NIP: 5260210599, z kapitałem zakładowym w wysokości 24.126.000,00 zł


Zapisz się do Newslettera Clear Channel.