Wartości

O nas

Creating the future of media

Wyznawane wartości są niezmiernie ważne dla naszej organizacji. To zbiór atrybutów, które rozwijamy, promujemy i wspólnie celebrujemy, jako grupa ludzi reprezentujących wiele kultur i języków.FREEDOM - WOLNOŚĆ

Wierzymy, że przedsiębiorczość wzmacnia lokalne marki. Wolność rozumiemy jako wyrażanie lokalnej kultury oraz pomysłów w sposób odpowiedzialny, bez ograniczeń i biurokracji. Globalne doświadczenie i lokalna wiedza to sposób na tworzenie najlepszych rozwiązań.


FLEXIBILITY - ELASTYCZNOŚĆ

Oferujemy naszym klientom rozwiązania dostosowane do ich potrzeb. Bierzemy pod uwagę wiele zmiennych, lecz przede wszystkim skupiamy się na kreatywnych pomysłach i starannym doborze lokalizacji nośników. To my wyznaczamy standardy. I utrzymujemy wyznaczony poziom.


FORWARD THINKING - DALEKOWZROCZNOŚĆ

Prognozy dotyczące rynku są dla naszych klientów wartością bezcenną. Lecz nie tylko mówimy o tym, co się wydarzy – Clear Channel chce uczestniczyć w kreowaniu przyszłości. Inwestując w badania, pomiary audytorium, rozwijając media elektroniczne oraz redefiniując wykorzystanie nośników zewnętrznych. Jesteśmy tu i teraz, ale patrzymy w przyszłość.


FULFILLING PROMISES - DOTRZYMYWANIE OBIETNIC 

Spełnianie obietnic jest celem każdego z nas. Rozwijamy się dzięki budowaniu partnerskich relacji, z naszymi współpracownikami, jak i z kontrahentami i partnerami biznesowymi. Złożenie obietnicy obliguje nas do jej dotrzymania.


SPEED - SZYBKOŚĆ 

Bycie szybkim odzwierciedla naszą ambicję bycia pierwszym w dziedzinie innowacji i kreatywności. Budujemy oparte na współpracy oraz zaufaniu relacje z naszymi klientami, partnerami biznesowymi i interesariuszami. Dzięki temu możemy być elastyczni i podejmować szybkie decyzje, mając na uwadze zmieniające się potrzeby naszych klientów i trendy konsumenckie.


FAIRNESS - UCZCIWOŚĆ

W Clear Channel szanujemy i doceniamy wyjątkowość naszych pracowników. Oznacza to, że wszyscy staramy się współtworzyć środowisko pracy, w którym każdy pracownik może pokazać swoje prawdziwe „ja”, najlepszą zawodową stronę i zintegrować się z zespołem. Jesteśmy firmą, która pomaga markom komunikować się z otoczeniem. Nasz zespół musi więc być różnorodny. Tak jak nasi klienci i społeczeństwo, z którym budujemy więź i się komunikujemy.

Zapoznaj się z programem „Tworzenie lepszego świata dzięki naszej platformie opartej na ludziach” (“Creating a Better World through Our People-Powered Platform”) i pobierz raport Clear Channel Outdoor ESG 2022 >>>

Zapisz się do Newslettera Clear Channel.