Regulacje

Oferta

Zgodność z przepisami prawnymi i regulacjami


Clear Channel Poland stosuje restrykcyjne podejście do wszelkich działań naruszających obowiązujące przepisy, dotyczące zapobiegania łapownictwu, korupcji, oszustw podatkowych, defraudacji oraz restrykcji handlowych.

Clear Channel Poland zgadza się przestrzegać wszystkich obowiązujących przepisów prawnych, regulacji i ustaw (Obowiązujących Przepisów), które obejmują zasady CCI oraz przepisy prawa międzynarodowego, w tym, między innymi:

1.1. brytyjskiej Ustawy o zwalczaniu łapownictwa z 2010 roku (The UK Bribery Act 2010)

1.2. amerykańskiej Ustawy o przeciwdziałaniu zagranicznym praktykom korupcyjnym z 1977 roku (The US Foreign Corrupt Practices Act 1977)

1.3. brytyjskiej Ustawy o przeciwdziałaniu przestępstwom finansowym z 2017 roku (The UK Criminal Finances Act 2017)

1.4.  prawa konkurencji UE (EU Competition Law)

1.5. polskiego Kodeksu Karnego (The Polish Penal Code)

1.6. Polityka Antykorupcyjna CCI 

Zgłaszanie Istotnych Naruszeń


Jeśli masz jakiekolwiek obawy, że coś związanego z naszą pracą może być niebezpieczne lub niezgodne z prawem, skontaktuj się z nami. Doceniamy Twoje wysiłki, aby zapewnić nam wszystkim bezpieczeństwo. Wszystkie zgłoszenia są objęte naszą Polityką Dotyczącą Chronionego Ujawniania Informacji, z którą możesz zapoznać się tutaj.

Klienci / Osoby trzecie 

Wyślij wiadomość e-mail do działu obsługi klienta na adres hello@clearchannel.co.uk lub do działu zgodności Clear Channel na adres compliance@clearchannelint.com

Pracownicy (obecni lub byli) / Konsultanci / Wykonawcy / Podwykonawcy / Dostawcy / Partnerzy biznesowi / Inwestorzy (lub jeśli jesteś powiązany z jakimkolwiek z wymienionych podmiotów współpracujących we wskazanym zakresie z Clear Channel)

Proszę kliknąć w link  (uwaga: ten adres nie jest dostępny dla osób trzecich).


Warunki ogólne ekspozycji reklam

Clear Channel Poland - Warunki Ogólne Ekspozycji Reklam 2024 (1).docx 0.1 MB

pobierz DOCX

Chcesz wiedzieć więcej o naszej ofercie?

Skontaktuj się z nami

Zapisz się do Newslettera Clear Channel.