Badanie Outdoor Track

Oferta

Outdoor Track to badanie widowni reklamy zewnętrznej. Jest realizowane przez Instytut Badań Outdooru, którego jednym z współzałożycieli było Clear Channel Poland. Planując kampanię, klient korzysta z platformy IDS, dostarczanej przez IBO. Instytut zapewnia stałą aktualizację i autoryzację danych z badania.

Dzięki Outdoor Track uzyskujemy następujące wskaźniki mediowe: liczbę kontaktów, częstotliwość oraz zasięg kampanii. Pozwalają one porównać efektywność reklamy outdoorowej z innymi mediami, a co za tym idzie stale zwiększać skuteczność działań.

Badanie oglądalności OOH w 3 krokach:

0

Analiza ścieżek poruszania się panelistów.

0

Natężenie ruchu i trasy przemieszczania się przy każdym z nośników reklamowych.

0

Algorytmy eyetrackingowe wg międzynarodowego standardu Route.

Badania Outdoor Track na podstawie 3 zmiennych:

Travel survey

Rejestracja tras, jakimi poruszają się po mieście potencjalni odbiorcy reklamy zewnętrznej. Trasy mierzone są za pomocą GPSów – MOBITESTÓW, dzięki którym pomiar jest precyzyjny, a nie deklaratywny. Trasy badane są na populacji 15 – 65 metodą random route (reprezentatywna próba N = 5000).

Traffic

tzw. Natężenie Ruchu - globalna liczba przemieszczeń osób przy tablicach reklamowych w danej aglomeracji w wymiarze dobowym, tygodniowym i miesięcznym w odniesieniu do ruchu pieszego, transportu miejskiego oraz indywidualnego.

IMS

Baza danych dot. nośników (rozmiar nośnika reklamowego, odległość od drogi, wysokość, oświetlenie, przeszkody, clutter, natężenie ruchu) w każdej z badanych aglomeracji.

Outdoor Track odwzorowuje stan rzeczywisty a nie deklaracje

Outdoor Track odwzorowuje stan rzeczywisty a nie deklaracje

W Outdoor Track pomiary przebiegają niezależnie od deklaracji respondenta. Właśnie dlatego dają precyzyjny obraz rzeczywistości w porównaniu do badań deklaratywnych.

Aglomeracje


Chcesz widzieć więcej
o naszej ofercie?

Skontaktuj się z nami

Zapisz się do Newslettera Clear Channel.