Polityka Sprzedaży Widowni

Oferta

STANDARD POMIARU

 • Pomiar wprowadzony przez liderów rynku
 • Badanie w oparciu o światowe standardy
 • Projekt realizowany przez Instytut Badania Outdooru
 • Obejmuje populację 15-65 w 10 największych aglomeracjach Polski

WSPÓLNA WALUTA 


 • Planowanie według PARAMETRÓW mediowych: GRP, zasięg, częstotliwość
 • Nowy MODEL zakupu
 • Możliwość zakupu widowni
 • Obejmuje populację 15-65 w 10 największych aglomeracjach Polski

TRZY SPOSOBY ZAKUPU

cennik produktów

pakiet widowni (pakiet GRP)
+ AUTOCASCO (AC)

Super Mix

1. Cennik 2020 - przedziały

 
CITYLIGHTYSUPERNET 6x3BACKLIGHTY 8x4
VACCENAVACCENAVACCENA
A
392 - 1120  tys.
1 550672 - 5040  tys.3 9001 540 - 3 080  tys.13 900
B 224 - 392  tys.
 1 180
 392 - 672  tys.
 3 150
 1 120 - 1 540 tys.
 12 800
C
 140 - 224  tys.
 980
 224 - 392  tys.
 2 250
  784 - 1 120 tys.
 11 700
D
 70 -  140 tys.
 860
112 - 224  tys.
 2 080
 448 - 784 tys.
 10 600
E
 14 -  70 tys.
 755
 14 - 112  tys.
 1 750
 112 - 448 tys.
 8 900
F
 do 14 tys.
 640
  do 14 tys.
 1 500
 do 112 tys.
 8 000
 
nie objęte pomiarem
 850
 nie objęte pomiarem
 2 400
  nie objęte pomiarem
 10 500
+RABATY
 VAC dla grupy: wszyscy 15 – 65,  Ceny netto PLN – za kampanię 28 dni
KAMPANIA 2 TYGODNIOWA W CENNIKU:  CPP * 1,4, koszt *0,7


2. Pakiety GRP - ceny przykładowych pakietówCITYLIGHTY
SUPERNET 6X3
CPP542721
przykładowe poziomy GRP
koszt PLN
liczba tablic*
koszt PLN
liczba tablic*
15081 300103108 15052
200
108 400
137
144 200
70
400
216 800
274
288 400
140
+ POLITYKA RABATOWA
*) szacunkowa liczba tablic estymowana na podstawie średniej GRP powierzchni wg IBO dla inwentarza CCP
GRP dla grupy: wszyscy 15 – 65
Ceny netto PLN – za kampanię 28 dni  Parametry GRP / Reach / Freq będą wyliczane po stworzeniu kampanii. GRP liczone w oparciu o sumę VAC.
KAMPANIA 2 TYGODNIOWA W PAKIECIE:  CPP bez zmian, koszt *0,5

Pakiety GRP - zasady

dostępny na CLT oraz 6x3, planowany z uwzględnieniem maksymalizacji zasięgu, optymalnej dystrybucji w miastach, jakości nośników
zasięg minimum 5 aglomeracji
min. 150 GRP (13mln VAC)
możliwość zmiany do 10% GRP bez dodatkowych kosztów


3. Super MIX - zasady


 • CPP bazowe jak w pakietach GRP - Citylighty - 542 nośniki / SuperNet 6x3 - 721 nośników
 • rabat super MIX: 10%
 • brak rabatu za wieloformat oraz autocasco 
 • możliwość zmian do 10% GRP (jak w pakietach GRP)
 • minimalny udział 2. formatu: 30% wg GRP
% 6x3:70%60%50%40%30%
% Citylight:30%40%50%60%70%
CPP:601584568552536


 • + polityka rabatowa

Polityka Rabatowa

Podstawa naliczania rabatów to całkowite deklarowanwydatki (w tym digital i tranzyt).

Rabaty naliczane tylko dla nośników klasycznych.


KOLEJOŚĆ NALICZANIA:

0

Dopłaty za wyłączność >>

0

>> Rabat agencyjny >>

0

>> Rabat reklamodawcy >>

0

>> Rabat handlowy >>

0

>> Rabat dodatkowy* >>

0

>> Rabat za brak zmian (pakiet GRP)

* rabaty dodatkowe: wieloGRPsowy / wieloZŁOTYwkowy / przedsprzedaż / wieloformat / offseason / ekspozycyjny

** poza budżetem CCP: wynikające z przepisów prawa dopłaty obowiązkowe do kampanii alkoholi

POLITYKA RABATOWA: REKLAMODAWCY

Poziom deklarowanych obrotów rocznych w CCP w tys. PLN
OD >=DO <% Rabatu
20501,0%
501002,0%
1002003,0%
2003504,5%
3505005,5%
5006506,5%
6508008,0%
800powyżejdo negocjacji

POLITYKA RABATOWA: DOMY MEDIOWE

Poziom deklarowanych obrotów rocznych w CCP w tys. PLN
OD >=DO <% Rabatu
501003%
1001 0006%
1 0002 0009%
2 0003 50011%
3 5005 00012%
5 0006 50013%
6 5008 00014%
8 000powyżej15%

Zobacz Politykę Sprzedaży Widowni Clear Channel Poland (tekst jednolity)

Polityka Sprzedaży Widowni CCP 0.2 MB

pobierz PDF

Chcesz widzieć więcej
o naszej ofercie?

Skontaktuj się z nami

Zapisz się do Newslettera Clear Channel i śledź na bieżąco wydarzenia ze świata Outdooru.